Psychologické poradenství a gestalt terapie 

v Českých Budějovicích

Mgr. Alena Straková

Narodila jsem se v roce 1986 v Českých Budějovicích.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a absolvovala řadu stáží na odborných pracovištích. Psychologickému poradenství a diagnostice se věnuji od roku 2010. Po většinu své praxe se setkávám i s dětmi a dospívajícími, působila jsem jako školní psycholožka a psycholožka v dětském diagnostickém ústavu, pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně v Mladé Boleslavi. Absolvovala jsem mnoho odborných školení a kurzů v oblasti psychodiagnostiky, terapie, krizového poradenství a práce se skupinou.

Jsem absolventkou pětiletého systematického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha), který je akreditován Českou lékařskou společností a Evropskou společností pro Gestalt terapii. 

Soukromou terapeutickou a poradenskou praxi provozuji od roku 2016. 

Svou práci pravidelně superviduji.

Ve volném čase ráda pobývám v přírodě, relaxačně sportuji a cestuji. 

Jsem maminkou pětileté holčičky.

Jak pracuji

Terapie je pro mě smysluplnou činností, kdy klienta v určité fázi jeho životní cesty doprovázím. Zastávám názor, že klient sám je nejlepším odborníkem na svůj život a společným prozkoumáváním jeho příběhu můžeme odhalit skrytý potenciál. Tím, že se budeme pozorně dívat na různé situace a prožitky, můžeme získat nové úhly pohledu a objevit tak obzory, které prozatím nebylo možné vidět.

Při své práci vycházím z principů gestalt terapie. Ta považuje člověka za aktivního tvůrce svého příběhu, který událostem dává svůj vlastní jedinečný smysl. Zajímám se o to, jak klient chápe a strukturuje svůj svět a jak ho prožívá. Zaměřuji se především na přítomný okamžik.

Při sezení reflektuji, co vidím a slyším a co při setkání s klientem prožívám. Pracuji s emocemi, s tělesným vyjádřením, zapojuji i své představy a pokud je to vhodné, nabízím k vyzkoušení nejrůznější experimenty. Gestalt terapii vnímám jako velmi živý, hravý a tvůrčí směr v psychoterapii, jehož základním prostředkem je dialog.

Za cíl terapie považuji plnější kontakt člověka se sebou samým, tak aby mohl citlivě vnímat své potřeby, zdroje i omezení a žít v souladu s nimi. 

Terapie je pro mě vlastně taková cesta vnitřní krajinou. Stejně jako na všech cestách i na této se setkáváme s různými překážkami a náročnými výstupy, odměňuje nás však dechberoucími výhledy a prosluněnými pasekami. Ponořit se do hlubin sebe sama vyžaduje odvahu, ale může to být prvním krokem na cestě ze stinného údolí, ve kterém se právě nacházíme.