Psychologické poradenství a gestalt terapie 

v Českých Budějovicích

Jak se objednat

V současnosti přijímám nové klienty na září 2024.

K první konzultaci se prosím objednávejte telefonicky nebo e-mailem, dohodneme si termín prvního sezení. To využijeme k vzájemnému vyjasnění očekávání od naší spolupráce a uzavřeme dohodu o dalším pokračování.

Sezení probíhají v pravidelných intervalech dle dohody s klientem, obvykle s frekvencí jednou za týden, případně jednou za 14 dní (delší časové rozestupy obvykle mají negativní dopad na kvalitu procesu). Sezení trvají vždy 50 minut.

Pracuji za přímou platbu. Jednotná cena za hodinu je 1200 . Částku lze uhradit v hotovosti nebo předem bankovním převodem. Výhodou přímé platby je kratší objednací doba a také to, že nemusíte uvádět žádné osobní údaje. Informace o Vás nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Sezení je samozřejmě možné z nutných důvodů na straně klienta zrušit, nejpozději však 24 hodin předem. Pokud se klient omluví později, hradí nevyužitou hodinu v plné výši.

Číslo účtu: 670100-2222042985/6210


Spolupracuji se zdravotními pojišťovnami v rámci příspěvků na podporu duševního zdraví (VZP, ČPZP, ZPMV, ZP Škoda, RBP).


Veškeré informace sdělené klientem považuji za důvěrné a nesděluji je žádným dalším osobám. Při své práci se řídím etickým kodexem EAGT. Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která přispívá ke kvalitě poskytovaných služeb.